Biedrības Izglītības tehnoloģiju asociācija galvenais mērķis ir attīstīt ikvienam brīvi pieejamu, kompleksu tehnoloģiju vidi izglītības un apmācības sistēmas atbalstam un pilnveidei. Izglītības tehnoloģiju asociācija apvieno Latvijas uzņēmumu pieredzi un izstrādātos risinājumus jēgpilnai IKT integrācijai mūsdienīgā mācību procesā.

Radīt mācību vidi, kas veicina izziņas procesu un veido darba tirgus pieprasījumam atbilstošas prasmes, ir izaicinājums, kura piepildījumā vienlīdz ieinteresēti gan izglītības politikas veidotāji un skolu vadītāji, gan izglītības nozarē strādājošie uzņēmumi.

Saziņai